PROPOZICIJE ZA TURNIR NAJMLAĐIH NA NIVOU ŽUPANIJE – 11.06.2017. DUGA RESA

1.ORGANIZATOR: STK “Duga Resa” Duga Resa
2.MJESTO ODRŽAVANJA TURNIRA: Dvorana učeničkog doma” Banjavčićeva 2 Duga Resa
3.DATUM ODRŽAVANJA TURNIRA: 11.06.2017. g. (nedjelja) u 9,00 SATI
4.KATEGORIJE:
– Klinceze (rođene 2008. i mlađe)
– Klinci (rođeni 2008. i mlađi )
– Najmlađe kadetkinje (rođene 2006. i mlađe)
– Najmlađi kadeti (rođeni 2006. i mlađi)
– Mlađe kadetkinje (rođene 2004. i mlađe)
– Mlađi kadeti (rođeni 2004. i mlađi)
– Kadetkinje (rođene 2002. i mlađe)
– Kadeti (rođeni 2002. i mlađi)
Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračice- igrača neće se igrati, a
prijavljene igračice-igrači će biti raspoređeni u prvu starosnu kategoriju.
Pravo nastupa imaju sve uredno prijavljene igračice-igrači.
5.NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači će biti razvrstani po skupinama
(broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih u pojedinoj kategoriji), gdje
igraju svaka-svaki sa svakom-svakim.
Ako se unutar kategorija poremeti brojčana ravnoteža igračica i igrača po
skupinama, rukovodstvo turnira će izvlačenjem uravnotežiti skupine, ne dirajući
nositelje. Prve dvije igračice-igrača iz skupine nastavljaju natjecanje klasičnim
K.O. sustavom. Svi susreti na turniru igraju se na tri dobivena seta.
Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika
o organizaciji natjecanja HSTS-a.
Turnir će se igrati na stolovima Tibhar i lopticama Joola.
Organizator osigurava sudačku ekipu.
6.NAGRADE: Svi igrači i igračice biti će nagrađeni prigodnim nagradama.
7.PRIJAVE: Najkasnije do 07.06.2017.g. do 22,00 sata. na e-mail adresu
franjo.capan@gmail.com (099/7060-640)
8.STARTNINA: Pored prijave za nastup na turniru potrebno je uplatiti i iznos od
30,00 kuna po prijavljenom igraču-igračici. Uplate se vrše na dan turnira
organizatoru neposredno prije natjecanja. Klub je dužan platiti startninu za
svakog prijavljenog igrača-igračicu bez obzira dali će nastupiti na turniru ili ne.
9.DELEGAT I VRHOVNI SUDAC: Delegata i vrhovnog sudca na turniru će
odrediti organizator i on će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija.

Uprava STK Duga Resa