Sve objave od stskz-hr

PROPOZICIJE ZA TURNIR NAJMLAĐIH NA NIVOU ŽUPANIJE – 11.06.2017. DUGA RESA

1.ORGANIZATOR: STK “Duga Resa” Duga Resa
2.MJESTO ODRŽAVANJA TURNIRA: Dvorana učeničkog doma” Banjavčićeva 2 Duga Resa
3.DATUM ODRŽAVANJA TURNIRA: 11.06.2017. g. (nedjelja) u 9,00 SATI
4.KATEGORIJE:
– Klinceze (rođene 2008. i mlađe)
– Klinci (rođeni 2008. i mlađi )
– Najmlađe kadetkinje (rođene 2006. i mlađe)
– Najmlađi kadeti (rođeni 2006. i mlađi)
– Mlađe kadetkinje (rođene 2004. i mlađe)
– Mlađi kadeti (rođeni 2004. i mlađi)
– Kadetkinje (rođene 2002. i mlađe)
– Kadeti (rođeni 2002. i mlađi)
Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračice- igrača neće se igrati, a
prijavljene igračice-igrači će biti raspoređeni u prvu starosnu kategoriju.
Pravo nastupa imaju sve uredno prijavljene igračice-igrači.
5.NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači će biti razvrstani po skupinama
(broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih u pojedinoj kategoriji), gdje
igraju svaka-svaki sa svakom-svakim.
Ako se unutar kategorija poremeti brojčana ravnoteža igračica i igrača po
skupinama, rukovodstvo turnira će izvlačenjem uravnotežiti skupine, ne dirajući
nositelje. Prve dvije igračice-igrača iz skupine nastavljaju natjecanje klasičnim
K.O. sustavom. Svi susreti na turniru igraju se na tri dobivena seta.
Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika
o organizaciji natjecanja HSTS-a.
Turnir će se igrati na stolovima Tibhar i lopticama Joola.
Organizator osigurava sudačku ekipu.
6.NAGRADE: Svi igrači i igračice biti će nagrađeni prigodnim nagradama.
7.PRIJAVE: Najkasnije do 07.06.2017.g. do 22,00 sata. na e-mail adresu
franjo.capan@gmail.com (099/7060-640)
8.STARTNINA: Pored prijave za nastup na turniru potrebno je uplatiti i iznos od
30,00 kuna po prijavljenom igraču-igračici. Uplate se vrše na dan turnira
organizatoru neposredno prije natjecanja. Klub je dužan platiti startninu za
svakog prijavljenog igrača-igračicu bez obzira dali će nastupiti na turniru ili ne.
9.DELEGAT I VRHOVNI SUDAC: Delegata i vrhovnog sudca na turniru će
odrediti organizator i on će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija.

Uprava STK Duga Resa

POZIV I PROPOZICIJE ZA TURNIR MLADIH KATEGORIJA – Aquaestil

1. ORGANIZATOR: STK “Aquaestil” Duga Resa
2. MJESTO ODRŽAVANJA TURNIRA: Stolnoteniski Dom “A.T.Stipančić” Bana Jelačića 2, D. RESA
3. DATUM ODRŽAVANJA TURNIRA: 14.05.2017. G. (nedjelja) u 9,00 SATI
4. KATEGORIJE: – Klinceze (rođene 2008. i mlađe)
– Klinci (rođeni 2008. i mlađi )
– Najmlađe kadetkinje (rođene 2006. i mlađe)
– Najmlađi kadeti (rođeni 2006. i mlađi)
– Mlađe kadetkinje (rođene 2004. i mlađe)
– Mlađi kadeti (rođeni 2004. i mlađi)
– Kadetkinje (rođene 2002. i mlađe)
– Kadeti (rođeni 2002. i mlađi)
Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračice- igrača neće se igrati, a
prijavljene igračice-igrači će biti raspoređeni u prvu starosnu kategoriju.
Pravo nastupa imaju sve uredno prijavljene igračice-igrači.
5. NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači će biti razvrstani po skupinama
(broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih u pojedinoj kategoriji), gdje
igraju svaka-svaki sa svakom-svakim.
Ako se unutar kategorija poremeti brojčana ravnoteža igračica i igrača po
skupinama, rukovodstvo turnira će izvlačenjem uravnotežiti skupine, ne dirajući
nositelje. Prve dvije igračice-igrača iz skupine nastavljaju natjecanje klasičnim
K.O. sustavom. Svi susreti na turniru igraju se na tri dobivena seta.
Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika
o organizaciji natjecanja HSTS-a.
Turnir će se igrati na stolovima Tibhar i lopticama Xiom.
Organizator osigurava sudačku ekipu.
6. NAGRADE: Svi igrači i igračice biti će nagrađeni prigodnim nagradama.
7. PRIJAVE: Najkasnije do 09.05.2017.g. do 22,00 sata. na e-mail adresu
jura.zivcic@gmail.com (098/175-7793)

8. STARTNINA: Pored prijave za nastup na turniru potrebno je uplatiti i iznos od
30,00 kuna po prijavljenom igraču-igračici. Uplate se vrše na dan turnira
organizatoru neposredno prije natjecanja. Klub je dužan platiti startninu za
svakog prijavljenog igrača-igračicu bez obzira dali će nastupiti na turniru ili ne.
9. DELEGAT I VRHOVNI SUDAC: Delegata i vrhovnog sudca na turniru će
odrediti organizator i on će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija.
Uprava STK Aquaestil

1. Proljetni stolnoteniski turnir za mladež – Vrhovac 2017.

Skupine po kategorijama:

KLINCEZE 1. Stipetić Ema
2.Vukelja Lee Loo
3.Živčić Jana
4.Salopek Klara

KLINCI 1.Krizmanić Fran
2.Tržok Tin
3.Benković Leon
4.Goršić Yan Xiang
5.Škrtić Dino

NAJMLAĐE KADETKINJE 1.Rudan Uma
2.Peraković Valentina
3.Žužinjak Emanuela

NAJMLAĐI KADETI Skupina A 1.Kolić Antonio
2.Škrak Teo
3.Lakić Dominik
4.Benković Leon
Skupina B 1.Košutić Lovro
2.Lenuzzi Luka
3.Žokvić Josip Dominik
4.Tomičić Karlo

MLAĐE KADETKINJE 1.Lauš Anja
2.Zausnig Ela
3.Goršić Dong Li

MLAĐI KADETI 1.Košutić Lovro
2.Umiljenović Marin
3.Stipetić Mario
4.Miletić Josip
5.Dubić Filip
6.Rudan Gora Hari

KADETKINJE 1.Erdeljac Ana Maria
2.Stepinac Lana
3.Rukavina Laura

KADETI Skupina A 1.Bursić Filip
2.Benković Stjepan
3.Sestrić Karlo
4.Lončar Karlo
Skupina B 1.Miletić Jurica
2.Peraković Tomislav
3.Škrak Marino
4.Goršić Yan Fei

MOLIMO TRENERE DA DOVEDU IGRAČE BAREM 15 MINUTA PRIJE POČETKA TURNIRA (8.45) KAKO BISMO NA VRIJEME ZAPOČELI SA NATJECANJEM PO GRUPAMA.
Od 9,00 sati na stolu 1 igraju kadeti, na stolu 2 počinju mlađi kadeti i na stolu 3 klinci. Nastavak turnira po skupinama ovisiti će o okončanju natjecanja po pojedinim kategorijama. U kategorijama najmlađi kadeti i kadeti će se odigrati najprije u dvije skupine po 4 igrača, a onda slijedi kup sustav na ispadanje do konačnog pobjednika. U svim ostalim kategorijama se igra liga sustav u jednoj skupini.
ZA SVE SUDIONIKE TURNIRA ORGANIZATOR JE OSIGURAO OKRIJEPU I SOKOVE OD 12,00 – 12,30 SATI.

Popis igrača prijavljenih za 1. Proljetni stolnoteniski turnir mladeži – Vrhovac 2017.

STK AQUAESTIL – D.Resa:
1.VUKELJA Lee Loo 2009.

2.ŽIVČIĆ Jana 2008.

3.SALOPEK Klara 2008

4.PERAKOVIĆ Valentina 2007.

5.LAUŠ Anja 2005.

6.ZAUSNIG Ela 2004.

7.STEPINAC Lana 2003.

8.RUKAVINA Laura 2003.

9.LENUZZI Luka 2007.

10.PERAKOVIĆ Tomislav 2002.

11.BURSIĆ Filip 2002.

STK KARLOVAC-Karlovac:
1.GORŠIĆ Yan Xiang 16.4. 2009.

2.KRIZMANIĆ Fran 8.6.2008.

3.KOŠUTIĆ Lovro 31.10.2006.

4.LAKIĆ Dominik 12.1.2006.

5.LONČAR Karlo 1.12.2003.

6.GORŠIĆ YAN Fei 8.12.2003.

7.SESTRIĆ Karlo 24.6.2003.

8.ŽUŽINJAK Emanuela 27.8.2007.

9.GORŠIĆ Dong Li 30.5.2005.

STK KLEK-Ogulin:
1.STIPETIĆ Ema 2008.

2.KOLIĆ Antonio 2006.

3.DUBIĆ Filip 2005.

4.UMLJENOVIĆ Marin 2004.

5.STIPETIĆ Mario 2004.

6.MILETIĆ Josip 2004.

7.MILETIĆ Jurica 2003.

STK DUGA RESA-D.Resa:
1.ŠKRTIĆ Dino 8.1.2008.

2.TOMIČIĆ Karlo 12.3.2007.

3.RUDAN Gora Hari 23.11.2004.

4.RUDAN Uma 23.4.2006.

5.ERDELJAC Ana Maria 23.11.2003.

SD VRHOVAC-Vrhovac:
1.BENKOVIĆ Leon 16.2.2009.

2.TRŽOK Tin 14.11.2008.

3.ŽOKVIĆ Josip Dominik 30.8.2007.

4.ŠKRAK Teo 28.2.2007.

5.ŠKRAK Marino 18.11.2003.

6.BENKOVIĆ Stjepan 5.7.2003.

POZIV I PROPOZICIJE ZA PROLJETNI TURNIR MLADIH KATEGORIJA

1. ORGANIZATOR: Sportsko društvo Vrhovac

2. MJESTO ODRŽAVANJA TURNIRA: Vrhovac 26b, Dom DVD-a, Grad Ozalj

3. DATUM ODRŽAVANJA TURNIRA: 30. travanj 2017. (nedjelja), od 9,00 sati

4. KATEGORIJE: – Klinceze (rođene 2008. i mlađe)

– Klinci (rođeni 2008. i mlađi )

– Najmlađe kadetkinje (rođene 2006. i mlađe)

– Najmlađi kadeti (rođeni 2006. i mlađi)

– Mlađe kadetkinje (rođene 2004. i mlađe)

– Mlađi kadeti (rođeni 2004. i mlađi)

– Kadetkinje (rođene 2002. i mlađe)

– Kadeti (rođeni 2002. i mlađi)

Kategorija za koju se ne prijavi najmanje 4 igračice- igrača neće se igrati, a

prijavljene igračice-igrači će biti raspoređeni u prvu starosnu kategoriju.

Pravo nastupa imaju sve uredno prijavljene igračice-igrači.

5. NAČIN IGRANJA: Prijavljene igračice i igrači će biti razvrstani po skupinama

(broj i veličina skupina zavise o broju prijavljenih u pojedinoj kategoriji), gdje

igraju svaka-svaki sa svakom-svakim.

Ako se unutar kategorija poremeti brojčana ravnoteža igračica i igrača po

skupinama, rukovodstvo turnira će izvlačenjem uravnotežiti skupine, ne dirajući

nositelje. Prve dvije igračice-igrača iz skupine nastavljaju natjecanje klasičnim

K.O. sustavom. Svi susreti na turniru igraju se na tri dobivena seta.

Turnir će se igrati prema odredbama Pravilnika o sustavu natjecanja i Pravilnika

o organizaciji natjecanja HSTS-a.

Turnir će se igrati na stolovima Tibhar i lopticama Xiom.

Organizator osigurava sudačku ekipu.

6. NAGRADE: Stolnoteniski savez će sportskim nagradama – peharima nagraditi

tri najbolje plasirane igračice-igrača po kategorijama. Za sve ostale natjecatelje

osigurane su utješne medalje.

7. PRIJAVE: Prijave za turnir moraju stići najkasnije do utorka 25.travnja2017.

do 22,00 sata. Nakon navedenog vremena prijave neće biti prihvaćene. U

prijavi je potrebno navesti: klub, ime i prezime, datum rođenja i kategorija u

kojoj se igračica-igrač prijavljuje.

Prijave se vrše isključivo na e-mail adresu: brankobenkovic50@gmail.com, a sve

dodatne informacije na mob. 0915657662 (Branko Benković).

Ždrijeb i satnica turnira biti će objavljeni u petak 28.travnja2017. poslije 22,00

sata na stranicama Stolnoteniskog saveza Karlovačke županije.

8. STARTNINA: Pored prijave za nastup na turniru potrebno je uplatiti i iznos od

30,00 kuna po prijavljenom igraču-igračici. Uplate se vrše na dan turnira

organizatoru neposredno prije natjecanja. Klub je dužan platiti startninu za

svakog prijavljenog igrača-igračicu bez obzira dali će nastupiti na turniru ili ne.

U cijenu startnine je uključena okrijepa i piće za sve prijavljene igračice-igrače.

9. DELEGAT I VRHOVNI SUDAC: Delegata i vrhovnog sudca na turniru će

odrediti organizator i on će jedini imati pravo tumačenja ovih propozicija.

Upravni odbor STS Karlovačke županije